WhatCharacter
Name
Sarpedon


Description

Sarpedon was the son of Zeus and Laodamia.