WhatCharacter
Name
Chou Qingshan
Nationality
CN


Description

Chou Qingshan was the secretary of Kao Yu.